Frånluftsvärmepump

Den teknik som en frånluftsvärmepump har går ut på att först ventilera ditt hus och sedan återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma huset och vattnet.

Enkelt beskrivet återanvänder en frånluftsvärmepump alltså energi ur förbrukad luft.

  • En fläkt ventilerar ut ventilationsluft ur våtutrymmen och varma utrymmen.
  • I och med detta bildas ett svagt undertryck som resulterar i att luft även från husets övriga rum söker sig till ventilationsdonen.
  • Ny uteluft dras in genom väggventilerna som sitter i ytterväggarnas. På så vis blir husets samtliga rum ventilerade.
  • Den cirkulerande luften sugs in i husets kanalsystem och den uppvärmda luften som finns i rummen leds till värmepumpen där energin återvinns.

På detta sätt kan en frånluftsvärmepump försörja hela huset med både värme och varmvatten.

Frånluftvärmepumpens princip är i grunden enkel, men i takt med teknikens utveckling har allt mer avancerade produkter skapats.

Samtidigt har denna typ av värmepump blivit enklare att såväl installera som att använda och den har en livslängd på mellan 15-20 år.

Ansvarar du över en BRF / Samfällighet?

Vi erbjuder ramavtal för bostadsrättsföreningar/samfälligheter med förmånliga villkor.

Kontakta gärna info@vivarmer.se så berättar vi mer!

Kontakta oss för service

Vill du få en offert på nyinstallation av värmepump eller utbyte av värmepump? Klicka här.

Namn
Email
Telefon
Adress
Postnummer
Ort
Vilken kommun bor du i?


Vad vill du ha hjälp med?


Berätta gärna mer

Varför Vi Värmer Sverige?

När du samarbetar med oss vill vi att du skall känna att vi är professionella, lösningsorienterade och att vi alltid arbetar med ett starkt engagemang.

  • Vi tror att rätt inställning gör skillnad.
  • Vi tror på att finnas nära våra kunder.
  • Vi tror på att alltid kunna hjälpa våra kunder i det stora och i det lilla.
  • Vi tror att bra service ger nöjda kunder.
  • Vi tror att trygghet är viktigt.
Det här säger kunden
Mycket bra tillmötesgående av personalen gentemot kund under hela besluts processen i kombination med ett proffsigt intryck som inger förtroende vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för ett köp.
Gunnar på Reco.se.