FAQ / Inför köp / Vad betyder energimärkningen?

Vad betyder energimärkningen?

Från och med september 2015 har alla värmepumpar som är avsedda för installationer upp till 70 kW samma typ av energimärkning som TV-apparater och kylskåp. Detta för att du som kund ska kunna jämföra olika produkter och se vilken som är mest effektiv. Klassificeringen sträcker sig från G till A+++, där den senare är den bästa.

Energiklass för rumsuppvärmning på skala A++ till G

Rumsuppvärmning markeras på energimärkningsetiketterna med en symbol i form av ett element.

energiklass

Energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning visas på en skala från A++ till G, där A++ är effektivast. Alla värmepumpar kommer att ligga i de högsta energieffektivitetsklasserna.

Energieffektivitetsklass för varmvatten på skalan A till G

kilowatt
För de värmepumpar som kan producera tappvarmvatten till kranar och duschar, ska energieffektivitetsklassen för uppvärmning av vatten visas på en skala från A till G, där A är effektivast. Värmepumpar kommer hamna i de högsta klasserna.
 
Att en värmepump kan producera tappvarmvatten markeras på energimärkningsetiketterna med en symbol i form av en vattenkran. Vid vattenkranen anges också vilken tapprofil värmepumpen är testad för och klarar.
 
Tapprofilen är ett mått på hur mycket varmvatten värmepumpen klarar av att producera. Storleken kan variera från 3XS till XXL.

Effekt i kilowatt (kW) visar hur mycket värme pumpen kan ge

Värmepumpens effekt visas i kilowatt (kW). Ju högre effekt desto mer värme kan värmepumpen producera. Tänk på att den värmepump som har högst effekt inte nödvändigtvis är bäst i ditt hus, utan välj värmepump utifrån hur stort behov av värme och varmvatten du har. Ta hjälp av din installatör för att välja storlek på värmepumpen.
 
Eftersom en värmepump är beroende av klimatet där den installeras så finns det på märkningen en karta över Europa som visar tre olika klimatzoner; varmare (ljusblå), medel (mellanblå) och kallare (mörkblå). Av märkningen framgår vilken effekt värmepumpen kommer ha i de olika klimatzonerna. Titta framför allt på effekten vid kallare klimat, då ser du hur mycket värme värmepumpen kan ge i svenska förhållanden.