Borrhålslager

Borrhålslager är ett system för utvinning av bergvärme och kyla. Denna metod är särskilt anpassad för större fastigheter eller industrier som behöver värme eller kyla, vilket är en motsvarande teknik som används för villor fast i större skala.

Ett borrhålslager innebär att fler tätt liggande borrhål kopplas ihop så att en bergvolym innesluts av borrhål. Dessa borrhål är försedda med kollektorslangar på ett liknande sätt som bergvärme.

Under vinterhalvåret då du är i behov av värme kyls bergmassan ner ett antal grader. När sommarhalvåret sedan kommer och du behöver kyla hämtas den lagrade kylan tillbaka igen som ”frikyla”. Då värms berget gradvis upp och blir en förstärkt värmekälla under nästkommande vinterhalvår. På så vis återanvänds energin om och om igen.

Tekniken ger högre besparing än vanlig bergvärme.

Beroende på hur många kvadratmeter som behöver värmas eller kylas projekteras därefter antalet borrhål. Då borrhålen är placerade tätt intill varandra på en liten yta brukar det gå att anlägga på ytor som sedan ska bli garage eller parkeringsplatser.

Kontakta oss för service

Vill du få en offert på nyinstallation av värmepump eller utbyte av värmepump? Klicka här.

Namn
Email
Telefon
Adress
Postnummer
Ort
Vilken kommun bor du i?


Vad vill du ha hjälp med?


Berätta gärna mer

Varför Vi Värmer Sverige?

När du samarbetar med oss vill vi att du skall känna att vi är professionella, lösningsorienterade och att vi alltid arbetar med ett starkt engagemang.

  • Vi tror att rätt inställning gör skillnad.
  • Vi tror på att finnas nära våra kunder.
  • Vi tror på att alltid kunna hjälpa våra kunder i det stora och i det lilla.
  • Vi tror att bra service ger nöjda kunder.
  • Vi tror att trygghet är viktigt.
Det här säger kunden
Mycket bra tillmötesgående av personalen gentemot kund under hela besluts processen i kombination med ett proffsigt intryck som inger förtroende vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för ett köp.
Gunnar på Reco.se.