FAQ / Underhåll / Hur höjer jag värmen från min pump?

Hur höjer jag värmen från min pump?

Ändringen av rumstemperaturen kan skilja sig åt från modell till modell. Nedan beskrivning avser några av NIBEs vanligaste modeller.

  1. Börja med att kontrollera att alla termostat är inställda utifrån önskad komfort. Önskad inomhustemperatur förutsätter att ditt system är korrekt inställt. Kontrollera värmekurvan, indikerad utomhustemperatur och panntrycket
  2. Välj meny ’Temperatur’ (meny #1.1)
  3. Ändra värdet med hjälp av manöverratten och bekräfta därefter med OK
  4. Tryck därefter på bakåtknappen för att lämna menyn
  5. Med aktiverad rumsgivare ställs den temperatur i °C som du önskar inomhus
  6. Hög eller sänk förskjutningen för att öka eller sänka rumstemperaturen
  7. Antal steg som värdet ändras beror på din värmeanläggning
  8. Önskar du öka värmen så vrider du på förskjutningsreglaget åt höger (märkt +), för att minska värmen vrider du reglaget åt vänster (märkt -)
  9. Avvakta mellan 1-2 dygn mellan varje justering, då det tar tid för systemet att stabilisera temperaturen i hemmet.