Grundvattenvärme

Grundvattenvärme har många likheter med sjövärme, markvärme och bergvärme. Vad som skiljer dem åt är att grundvatten används som värmekälla.

Grundvattnet är det som du kan se om du tittar ner i en brunn. Grundvattenvärme innebär att grundvattnet används som energibärare i stället för kollektorslangar som behövs för jord- eller bergvärmeanläggningar.

Det grundvatten som finns i jordens och bergets sprickor och porer bildar ett grundvattenmagasin, eller akvifer, om det finns grundvatten i tillräckligt stor volym.

Vid tillgång av uttagbara mängder grundvatten, så pumpas vattnet upp ur en eller flera brunnar, kyls ned och återförs sedan till samma grundvattenmagasin som det kom ifrån.

Denna typ av system kan utföras i större skala och används ofta för både värme och kyla i exempelvis varuhus eller industrier.

Kontakta oss för service

Vill du få en offert på nyinstallation av värmepump eller utbyte av värmepump? Klicka här.

Namn
Email
Telefon
Adress
Postnummer
Ort
Vilken kommun bor du i?


Vad vill du ha hjälp med?


Berätta gärna mer

Varför Vi Värmer Sverige?

När du samarbetar med oss vill vi att du skall känna att vi är professionella, lösningsorienterade och att vi alltid arbetar med ett starkt engagemang.

  • Vi tror att rätt inställning gör skillnad.
  • Vi tror på att finnas nära våra kunder.
  • Vi tror på att alltid kunna hjälpa våra kunder i det stora och i det lilla.
  • Vi tror att bra service ger nöjda kunder.
  • Vi tror att trygghet är viktigt.
Det här säger kunden
Mycket bra tillmötesgående av personalen gentemot kund under hela besluts processen i kombination med ett proffsigt intryck som inger förtroende vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för ett köp.
Gunnar på Reco.se.