Fjärrvärme eller Bergvärme? – Vad är bäst uppvärmning för hus?

I en modern villa behöver man ett modernt uppvärmningssystem. Även om direktverkande el fortfarande hänger sig kvar i någon villa eller sommarstuga här och där så finns det idag betydligt smartare och billigare lösningar.

Två värmesystem för villor som vinner mark i Sverige idag är fjärrvärme och bergvärme. Båda systemen har en låg uppvärmningskostnad och är miljövänliga. Det finns också olika uppvärmningar, såsom vattenburen värme i kombination med pelletsuppvärmning och luftvärmepump. Men här ska vi framför allt koncentrera oss på fördelar och nackdelar med fjärrvärme och bergvärme.

Vem kan ha fjärrvärme och bergvärme?

För att att kunna ta del av fjärrvärme måste huset ligga inom ett område dit fjärrvärmenätet kan nå. Normalt anmäler man sitt intresse för fjärrvärme hos den lokala distributören som då gör en utredning för att se om anslutning är möjlig.

För bergvärme bör man först undersöka vilken berggrund som finns under huset för att se om en bergvärmepump är lämplig. I de flesta fall vill man borra energibrunnen för bergvärmen i urberget där ledningsförmågan är bäst. Det går också att anlägga bergvärme i sedimentära bergarter men det kräver normalt djupare brunnar. Innan man kan påbörja arbetet måste man även söka och få ett godkännande för sin anläggning av kommunen. Det brukar inte vara något problem om man inte bor i ett känsligt område, som till exempel ett vattenskyddsområde.

Hur installeras fjärrvärme och bergvärme?

En installation av bergvärme är mer omfattande än för fjärrvärme. I båda fallen leds värmen till huset genom vattenledningar. Har man redan vattenburen värme installerad är anslutningen enkel. I annat fall måste det installeras ledningar. Kostnaden för uppvärmningen av huset är lite olika beroende på hur huset ser ut. I bästa fall är det överkomligt, i värsta fall kan det vara värt att överväga andra alternativa uppvärmningar, exempelvis luftvärmepump.

Fjärrvärmen behöver också en mottagningscentral – en fjärrvärmepanna – där fjärrvärmen tas emot för att ledas ut i husets vattenledningar. Kostnaden för central med anslutningar kan ligga på några tiotusental kronor.

Bergvärme är betydligt dyrare att installera. Dels ska en energibrunn borras i anslutning till huset, dels ska ledningar installeras från energibrunnen till bergvärmepumpen. Installationskostnaden är också mer varierande, mycket beroende på hur djupt man måste borra för energibrunnen.

Vilket värmesystem är billigast?

Prisskillnader mellan fjärrvärme och bergvärme, alltså billigaste uppvärmningen för ett hus beräknas utifrån en kalkyl där man beaktar:

  • Installationskostnader
  • Driftkostnader
  • Husets energibehov

Driftkostnaden för bergvärme är mycket lägre än driftkostnaden för fjärrvärme. Samtidigt är installationskostnaden för bergvärme högre. Lägger man ihop kostnaderna kan man i de flesta fall räkna med att fjärrvärme har billigast pris på kort sikt medan man i det långa loppet tjänar på bergvärme.

Har man stora energibehov kommer bergvärmen att ge vinst snabbare eftersom installationskostnaden blir liten jämfört med driftkostnaderna. Tvärtom så är besparingen för bergvärme liten om man inte behöver särskilt mycket uppvärmning och man inte hinner tjäna in den dyra installationen. För ett litet fritidshus kan ett annat typ av värmesystem vara billigast, såsom en frånluftsvärmepump där installationskostnaden är lägre än för både fjärrvärme och bergvärme.

Vill man ha hjälp med att skapa exakta energikalkyler kan man kontakta oss på Vi Värmer Sverige så hjälper vi till.

Hur många kWh drar en luftvärmepump?

Hur många kWh som en luftvärmepump drar beror på hur stort energibehov huset har, hur kallt det är ute och hur stor effekt luftvärmepumpen har. I genomsnitt kan man räkna med att en luftvärmepump drar någonstans från ungefär 3 500 kWh/år för ett litet hus i södra Sverige, upp till lite drygt 11 000 kWh/år för en stor villa i Norrland.

Hur mycket el drar en luftvärmepump per dygn?

Luftvärmepumpens energiåtgång beror på hur stor den är och hur stor temperaturskillnad det är mellan ute och inne. För en väldigt liten luftvärmepump kan man räkna med att pumpen drar runt 10 kWh i genomsnitt, men en stor pump kan dra tre gånger så mycket el. För att veta exakt hur mycket en pump drar vid ett visst tillfälle behöver man veta pumpens effekt och hur hur stort energibehovet är.

Hur fungerar fjärrvärme?

När man har fjärrvärme tar man emot varmt vatten från en centralt belägen fjärrvärmepanna som värmer vattnet till 65-110 grader. Fjärrvärmen tas emot av den egna fjärrvärmepannan, som för över värmen till husets egna vattenledningar. Systemen är slutna och uppvärmningen är effektiv och billig eftersom en stor fjärrvärmepanna kan förse många hus med värme samtidigt.

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme är egentligen solvärme som har lagrats i berget under sommaren. Det fungerar som så att man tar upp värmen från marken och för över den till huset. Den tas från djupa energibrunnar och koncentreras genom ett värmeväxlingssystem så att värmemediet får en temperatur på cirka 35-70 grader.

Kontakta oss när du behöver rådgivning med vad som passar bäst hos dig!

Vi är ett ledande installations- och serviceföretag i Stockholm, inte bara för att vi är bra på det vi gör, utan även för att vi alltid vill bli bättre. Det gäller såväl vår kundkontakt som utvecklingen av de tekniker och produkter vi använder oss av. Ibland blir det fel, men i slutändan blir det nästan alltid rätt.