Bidrag för energieffektivisering i småhus

Sedan juli 2023 finns det ett bidrag att söka för att energieffektivisera småhus. Detta bidrag är särskilt fördelaktigt för våra kunder som vill installera värmepumpar. Här finner du all information du behöver för att ansöka om bidraget och de åtgärder som berättigar till det.

Förutsättningar för bidrag

För att kunna ansöka om bidraget måste du uppfylla följande kriterier:

 • Ägande och boende: Du måste äga och stadigvarande bo i småhuset.
 • Uppvärmning: Småhuset ska vara uppvärmt med direktverkande el eller ett vattenburet system uppvärmt av el eller gas.
 • Godkänd utförare: Åtgärderna måste utföras av en F-skatt-godkänd utförare.
 • Beställning: Materialet ska ha beställts tidigast den 8 november 2022.

Vilka energieffektiviserande åtgärder kan bidraget sökas för?

 • Värmesystem: Installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem, fjärrvärmeanslutning, styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, bergvärmepump, eller luft-luftvärmepump i kombination med biobränsle eller varmvattenberedare med inbyggd värmepump.
 • Klimatskärm: Tilläggsisolering, byte av fönster/dörrar, tilläggsglasrutor, vindtätning (endast om bidrag för värmesystem redan beviljats).

Hur stort är bidraget?

 • Bidragsbelopp: Upp till 50% av materialkostnaderna, max 30 000 kronor för värmesystem och 30 000 kronor för klimatskärm.
 • Minsta belopp: Åtgärderna måste ha kostat minst 20 000 kronor för att bidrag ska kunna ges (minst 10 000 kronor i bidrag).

Hur ansöker du?

 • E-tjänst: Ansökan görs via Boverkets e-tjänst.
 • Handlingar: Ladda upp nödvändiga handlingar som tekniska specifikationer, fakturor eller offerter.
 • Skyddad adress: Använd PDF-formulär istället för e-tjänsten.

Kontakta oss

Har du frågor om energieffektivisering eller vill veta mer om hur vi på Vi Värmer Sverige kan hjälpa dig med installation av värmepumpar? Tveka inte att kontakta oss!

För tekniska frågor om ansökan eller specifika krav på bidraget, rekommenderar vi att du också kontaktar din länsstyrelse. Men för allt annat, är vi här för att göra det enkelt och bekvämt för dig att energieffektivisera ditt hem.
 

Be om offert


Vanliga Frågor och Svar

Vem svarar på frågor om bidraget för energieffektivisering?

Länsstyrelsen i ditt län besvarar frågor om ansökan och vad du kan söka bidrag för. För tekniska problem med e-tjänsten kontaktar du Boverket.

Hur ansöker jag när jag har skyddade personuppgifter?

Använd PDF-formulär för ansökan istället för e-tjänsten. Kontakta Boverket eller Länsstyrelsen för mer information.

Kan jag få information från Boverket om handläggningstiden?

Handläggningstiden varierar mellan länsstyrelserna. Kontakta din länsstyrelse för mer information.

Måste alla ägare skriva under ansökan?

Nej, det räcker om en person som äger och stadigvarande bor i småhuset skriver under ansökan.

Kan en bostadsrättsinnehavare få bidrag?

Nej, bidrag ges endast till dem som äger småhuset.

Måste jag ha påbörjat installationen innan jag kan söka bidrag?

Nej, du kan söka bidrag för planerade åtgärder. Se läsversionen av e-tjänsten för mer information om vad som behövs för ansökan.

Kan jag få bidrag för att installera en pelletskamin?

Ja, om kaminen är effektstyrd och medger kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel.

Kan jag få bidrag för att installera en luft-luftvärmepump?

Ja, men endast om den kombineras med en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en effektstyrd biobränsleanordning.

Kan jag få bidrag för att enbart åtgärda klimatskärmen?

Nej, du måste först ha blivit beviljad bidrag för åtgärder på värmesystemet.

Be om offert

Relaterade artiklar