Ventilation

Ditt hus behöver andas frisk luft för att må bra. Det gäller även ditt välmående. Med hjälp av ett bra ventilationssystem får du en bättre luftkvalité som dessutom ger god hälsa och välbefinnande. Även föroreningar och fukt elimineras från huset genom att dålig luft ersätts med ny och fräsch luft. Med ventilation kommer luftkvaliteten i ditt hem kort och gott att förbättras avsevärt ur många olika aspekter. Låt oss berätta mer om våra ventilationstekniker, hur de fungerar och vad vi kan erbjuda inom ventilation.

Frånluftsventilation

Fläktstyrd frånluft, även kallat F-system, är precis vad namnet säger. Frånluftsventilation innebär att luft sugs ut ur huset med hjälp av fläktar från köket, toaletten/badrummet samt tvättstugan. Jämfört med självdragsventilation är en vanlig skillnad att den friska luften oftast tas in genom ventilation eller vädringsfönster istället för genom dörrspringor och andra läckor. Denna typ av ventilationssystem är populär då den är billig och enkel att installera. En frånluftsfläkt placeras i köket samt på taket där fläktarna kan styras från spiskåpan. Genom att noggrant dimensionera och placera donen kan drag och kallras motverkas.

Från- och tilluftsventilation

Den mest kompletta formen av ventilationssystem är de så kallade balanserade systemen, FT-systemen. Systemets fläktar styr både till- och frånluften, vilket innebär att du har full kontroll över mängden friskluft. Därför kan man säga att praktiskt taget all tilluft kommer via tilluftsdonen i någorlunda täta hus eftersom att systemet inte bygger på undertryck. Det innebär även att det är lätt att rena luften genom filter vid luftintaget. Istället för att skicka varm använd luft rakt ut låter man den alltså passera ett värmeåtervinningsaggregat istället där frånluften värmer upp den kalla uteluften som tas in. Denna typ av ventilationssystem är både tyst och effektivt och det finns gott om forskning som tyder på att du behöver ett FT-system om du vill ha ett ventilationssystem med låg energianvändning som ger ett gott inomhusklimat.

Kanalrengöring av ventilationssystem

Luft flödar konstant genom ditt hus ventilationskanaler och i regel blir kanalerna i ventilationssystemet nedsmutsade efter några år. Det försämrar effektiviteten och leder till ökad energiförbrukning då fläkten arbetar onödigt hårt. I detta finns även en säkerhetsaspekt att ta hänsyn till då brand snabbt kan spridas i smutsiga ventilationskanaler. Dessutom kan misskötta ventilationsanläggningar bidra till hälsoproblem då fuktskador i form av mögelangrepp ofta förekommer där ventilationen fungerar bristfälligt. Därför är det av stor vikt att skötsel och underhåll av ditt ventilationssystem blir korrekt utfört.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Enligt svensk lag ska alla byggnader besiktigas för OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Kontrollen ska alltid utföras av en behörig sakkunnig och med jämna intervaller. Ett undantag är en- och tvåfamiljshus där det endast krävs en förstagångsbesiktning. Huvudsyftet med funktionskontrollen är att utreda huruvida ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställdes när anläggningen byggdes. Skulle systemet underkännas måste du som fastighetsägare åtgärda problemet under en utsatt tid. Läs mer om Obligatorisk Ventilationskontroll på boverket.se.

Självdragsventilation

Principen för självdragsventilation är enkel. Den varma luften inomhus stiger uppåt och försvinner ut ur huset via luftkanaler, vilket skapar ett undertryck i huset. Tack vare undertrycket sugs ny luft in utifrån och den nya fräscha luften kommer in via otätheter i huset. Kort och gott behövs inga fläktar eller andra mekaniska anordningar för att det ska fungera, vilket onekligen låter som den idealiska ventilationen för alla typer av bostäder. Dock kan en så simpel sak som isoleringsfilter i fönstren förstöra ett helt självdragssystem och göra ventilationen otillräcklig. Ju större temperaturskillnader det är mellan ute- och inneluften, desto större luftmängder omsätts. På sommaren, när temperaturskillnaden är liten eller ingen alls, uteblir ventilationen istället.

Ventilationsjustering

Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i ditt hus. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras. Därefter sker injustering och kontroll av luftflöden regelbundet. Ibland kan luftflöden även behöva justeras efter egna förändringar av ursprungligt inställda luftflöden på ventilationsdonen. En rätt utförd injustering minskar också risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.

Kontakta oss för service

Vill du få en offert på nyinstallation av värmepump eller utbyte av värmepump? Klicka här.

Namn
Email
Telefon
Adress
Postnummer
Ort
Vilken kommun bor du i?


Vad vill du ha hjälp med?


Berätta gärna mer

Varför Vi Värmer Sverige?

När du samarbetar med oss vill vi att du skall känna att vi är professionella, lösningsorienterade och att vi alltid arbetar med ett starkt engagemang.

  • Vi tror att rätt inställning gör skillnad.
  • Vi tror på att finnas nära våra kunder.
  • Vi tror på att alltid kunna hjälpa våra kunder i det stora och i det lilla.
  • Vi tror att bra service ger nöjda kunder.
  • Vi tror att trygghet är viktigt.
Det här säger kunden
Mycket bra tillmötesgående av personalen gentemot kund under hela besluts processen i kombination med ett proffsigt intryck som inger förtroende vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för ett köp.
Gunnar på Reco.se.