Kyla

Allt fler efterfrågar ett behagligt och jämnt inomhusklimat under årets alla årstider. Inom kategorin kyla kan vi hjälpa dig på olika vis beroende på hur dina behov ser ut. Läs mer nedan gällande vad vi kan erbjuda och upptäck vilket alternativ som kan vara bäst för dig.

Komfortkyla

Många upplever att de har svårt att komma till ro och sova. Eller svårigheter att koncentrera sig och arbeta om det är för varmt inomhus. Skälen till att installera luftkonditionering är många, men det krävs inte många för att man snabbt ska vänja sig vid luftkonditionering som ger en behaglig inomhustemperatur. Vanligt är att en befintlig bergvärmepump eller luftvärmepump även används för att kyla huset (s.k. frikyla). Har du inte en värmepump eller om du inte vill ha komfortkylan via värmepumpen finns en rad andra effektiva alternativ att tillgå. Allt beroende på dina behov och ditt hus förutsättningar.

Naturkyla

Som ovan nämnt, så kan du om du har eller ska skaffa bergvärme få kyla på köpet. I borrhålet som görs vid installation av bergvärme är det tillräckligt kallt för att förse ditt hus med kyla. Detta benämns som naturkyla, men kallas ibland även för komfortkyla eller frikyla. Den tekniska lösningen innebär att vätskan från slangpaketet i borrhålet cirkulerar via värmepumpen och ett separat minivattensystem. Någon driftkostnad är det närmast inte och vanligtvis kan du kyla mer än halva den uppvärmda ytan med befintligt borrhål. Den enda egentliga driftkostnaden som du har är vad en cirkulationspump och en liten fläktmotor behöver.

Datorkyla

I ett serverrum och i datorhallar brukar höga krav ställas på att rätt temperatur och fuktighet hålls. Serverparker brukar alstra mycket värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen ska fungera tillfredsställande under lång tid. Idag finns ett stort antal produktval att tillgå för att kyla de flesta datorrum på kostnadseffektivt vis. Vi kan lösa klimatlösningen i frågan för det enskilda serverrummet för såväl de små som de stora datorrummen.

Jag vill att ni kontaktar mig!

Ange dina uppgifter så återkommer vi till dig.

Namn
Email
Telefon
Vad vill du ha hjälp med?


Berätta gärna mer

Varför Vi Värmer Sverige?

När du samarbetar med oss vill vi att du skall känna att vi är professionella, lösningsorienterade och att vi alltid arbetar med ett starkt engagemang.

  • Vi tror att rätt inställning gör skillnad.
  • Vi tror på att finnas nära våra kunder.
  • Vi tror på att alltid kunna hjälpa våra kunder i det stora och i det lilla.
  • Vi tror att bra service ger nöjda kunder.
  • Vi tror att trygghet är viktigt.
Det här säger kunden
Mycket bra tillmötesgående av personalen gentemot kund under hela besluts processen i kombination med ett proffsigt intryck som inger förtroende vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för ett köp.
Gunnar på Reco.se.