Brunnsborrning

Geoenergi till den enskilda villan känner de flesta bäst till som bergvärme. Bergvärmen ger en värmefaktor på 3-4, det vill säga en del el för att driva anläggningen ger 3-4 delar tillbaka och energibesparingen är cirka 70 procent. Ibland mer. Bergvärmen ersätter samtliga befintliga uppvärmningsformer. Det betyder en stor reduktion av miljöfarliga utsläpp. Dessutom värderas en villa med bergvärme som mest attraktiv vid köp, vilket utgör ännu en värdefull faktor att ha beaktning. Eftersom livslängden på borrhålet är evigt, dess slang cirka 100 år och värmepumpen cirka 20 år, så blir den ackumulerade besparingen mycket stor. Återbetalningen på investeringen beräknas ofta vara mellan 4-6 år.

Grundvattenborrning

Har du en borrad brunn med bra vattenflöde av grundvatten kan den också bli din nya värmekälla. En pump pumpar vatten till värmeväxlaren i värmepumpen som producerar radiatorvärme och varmvatten. Skulle önskemålen finnas kan du även välja att borra en helt ny brunn för grundvattenvärme. Förutom trygg värme till låg driftskostnad har du även möjligheten att få vatten för gräsmattorna och kan minska din vattenförbrukning med små ingrepp på din trädgård. Besparingen är normalt större än med bergvärme, dock har få den vattenvolymen som behövs att tillgå för bevattning.

Vattenbrunn

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är inte konstigt att alla vill ha ett rent och välsmakande kranvatten. Om du inte har tillgång till kommunalt vatten är en modern djupborrad brunn den bästa vattenkällan. I en sådan brunn är vattnet opåverkat av föroreningar som brukar följa med exempelvis nederbörd, gödningsmedel och industriella biprodukter. Med hjälp av modern borrutrustning tar det bara några timmar att borra en brunn som kan ge dig rent vatten i många årtionden framöver. En borrad vattenbrunn är idag den modernaste och, ur miljösynpunkt, den säkraste vattenkällan. Medeldjupet för en dricksvattenbrunn är cirka 60-90 65 meter och med modern borrutrustning tar det bara några timmar att borra.