Därför är bergvärme rätt för dig

I en tid då många svenskar efterfrågar miljövänligare värmeenergi är det viktigt att kunna motivera sina alternativ. Med bergvärme är det tämligen enkelt. Det är en av marknadens allra bästa lösningar när det kommer till att hålla huset – och vattnet i huset – varmt.

Med bergvärme används solen, vår främsta värmekälla, på bästa sätt. Energin är ren och därmed är miljöpåverkan vad gäller själva värmeprocessen minimal. Ingen kärnkraft, olja eller kolkraft behövs när solen får göra sitt.

Bergvärme – från berget hem till dig

Men hur fungerar egentligen bergvärme? Stegen från berget till värme nära dig är tämligen enkla att förstå men däri ligger en teknik som förfinats i många år, som i dag är mycket avancerad och effektiviserad.

Bergvärme är värmeenergi från solens strålar som lagrats i berggrunden. För att i första hand komma åt värmen måste ett hål borras in i berget, normalt mellan 75 och 200 meter djupt, beroende på avstånd ned till berget.

I nästa steg används en så kallad kollektorslang utav plast som förs ned i hålet för att hämta upp den energi som finns lagrad i berggrunden. Energin fångas upp i slangen och pumpas upp till värmepumpen som finns inne i huset.

I värmepumpen omvandlas energin via en effektiv kompressorteknik till värme som sedan pumpas ut i husets värme- och varmvattensystem. Så matas exempelvis golvvärme eller radiatorer – element – med värme som sedan du och familjen kan njuta av.
bergvärme stockholm

Miljövänligt och ekonomisk

Eftersom bergvärme använder energi från solen finns det inget behov av direktel, olja eller vedeldning. Inte heller driften orsakar några väsentliga utsläpp och miljöfördelarna med bergvärme slår ut de flesta andra marknadsalternativen.

Även ekonomiskt är bergvärme ett av de allra bästa alternativen för att värma ditt hus. Den initiala kostnaden för borrning och installation är hög, men i och med den mycket låga driftskostnaden tar det inte många år innan den är betald med råge. Inte minst om planen är att bo i villan en längre tid, vilket ju stämmer överens med många familjers ambitioner.

Bergvärme är ett sätt att använda ren energi för att hålla huset varmt. Det är dock ingen anledning att blint lita på tekniken och vi uppmanar alla våra kunder att läsa på om bergvärmeprocessen och installationen av värmeanläggningen och vad den innefattar. Vill du veta mer om hur vi jobbar för att säkerställa att våra kunders energival är klimatsmart? Hör av dig!

Det finns förstås fler alternativ förutom bergvärme för att värma sitt hus, och de flesta finns hos oss på Vi Värmer Sverige. Läs mer på hemsidan om vilka alternativ du kan välja, och varför. Vill du ha direktkontakt med oss? Ta den gärna så hjälper vi dig hitta rätt värmelösning.