Vi har installerat bergvärme och värmepumpar sedan 2004

När du ska installera bergvärme i Stockholm kan vi på Vi Värmer hjälpa dig. Att installera bergvärme är ur många aspekter en god investering och med en bergvärmepump kan du förse ditt hus med miljövänlig energi direkt från berggrunden.

Så fungerar det

Besiktning & Offert

Fastighetsbesiktning utförd av utbildade besiktningsmän. Vi skickar offert som är skräddarsydd för din fastighet.

Produktionsplan & Leverans

Assistans vid ansökan om tillstånd för energiborrning. Produktionsplan med tidsschema. Brunnsborrning och ingrävning. Leverans av ny värmepump.

Demontering & Installation

Demontering och intag av nya produkter. Installation. Driftstart och funktionskontroll. Handhavande och överlämning av försäkringspapper och borrprotokoll.

Kontakta oss för personlig rådgivning

Bergvärme Stockholm

Bergvärme är ett av Sveriges mest dominerande uppvärmningsalternativ. Fördelarna är många, men framför allt har bergvärmepumpen högst energieffektivitet samt längst livslängd av alla värmepumpar.

Hos oss kan du köpa en bergvärmepump och efter köpet kan vi hjälpa dig att installera värmepumpen med service i toppklass.

Låt oss förklara närmare!

4 saker du bör veta om bergvärme

1. Det tar liten plats på tomten. Bergvärme är ett idealt uppvärmningsalternativ för många villaägare eftersom att borrhålet inte kräver någon stor plats kontra många andra energisystem. Borrhålet för bergvärmepumpen har bara en diameter på omkring 15 centimeter. Dock kan det vara bra att ha i åtanke att det måste finnas utrymme för andra maskiner på tomten i samband med borrningen.

bergvärme stockholm

Dessutom är inverkan på tomten minimal och när gräset växer som vanligt igen, så kommer inga spår av ingreppet att märkas.

2. Kostsam investering och installation, men lång livslängd och maximal besparing. Att investera i och att installera en bergvärmepump må vara en kostsam historia. Men när man använder en bergvärmepump, så kommer värmekostnaderna att reduceras kraftigt och du kan långsiktigt betala tillbaka investeringskostnaden.

Utöver den fantastiska energibesparingen ligger en av bergvärmens största styrkor i dess pålitlighet. Driftsäkerheten för bergvärme är väldigt hög och investeringen är en såväl beprövad som stabil uppvärmningsform.

Då uppvärmningskostnaderna är relativt förutsägbara, samt att systemet i sig har en lång livslängd, håller bergvärmepumpen vanligtvis mellan 20 och 30 år. Likaså kan bergvärmepumpen anses vara en långsiktig investering eftersom att energisystemet dessutom ökar värdet på fastigheten.

3. Ett nästintill underhållsfritt alternativ. Till skillnad mot många äldre energialternativ som brukar kräva mycket arbete för att hålla fastigheten varm, så är bergvärme ett väldigt bra alternativ. Detta då en bergvärmepump inte kräver någon större arbetsinsats och nästintill inget underhåll.

4. Bergvärmens energi – skonsamt för miljö och plånbok. Bergvärmepumpens energi utvinns av solenergi som finns lagrad i marken. Kort beskrivet, så är det en miljövänlig energikälla som är skonsam mot såväl miljö som plånbok då du kan spara upp till 80 % på uppvärmningskostnaden.

Under hela året avger bergvärmepumpen en jämn temperatur och på så vis är den oberoende av det skiftande klimat som Sverige brukar bjuda på eftersom att berggrunden i sin tur är oberoende av temperaturskillnader.

För att energi som har lagrats under sommarhalvåret inte ska slösas bort, så är det möjligt att använda den överblivna energin till att generera kyla istället för värme. Detta då det cirkulerar vätska i bergvärmepumpen som har kylts under marken i fläktkonvektorer eller golvvärmerör.

Spelar jorddjupet någon roll vid installation?

Vid installation av bergvärme har jorddjupet en viss betydelse. För ju längre det är ned till berggrunden, desto längre behöver också foderrören som ska installeras vara. Detta beror på att man måste isolera avståndet mellan markytan och berggrunden med foderrör.

Dess huvudsakliga funktion är att säkra så att bergvärmeanläggningen inte förstör grundvattnet, samt att minska risken för att jordras uppstår i borrhålet.

Foderrören brukar vanligen kosta mer än själva borrningen, vilket är varför det kan ha en betydande inverkan på totalkostnaden. Låt oss exemplifiera prisskillnaden nedan:

  • Att borra kostar vanligen omkring 300 kronor per meter
  • Foderrören brukar kosta mellan 500-900 kronor per meter

Kort beskrivet, så innebär det att om jorddjupet skulle vara extremt djupt kan kostnaderna snabbt skjuta iväg. Dock är det enbart om jorddjupet är ovanligt djupt som kostnaderna kan öka märkbart.

Olika berggrunder och deras värmeledningsförmåga för bergvärme

En annan viktig faktor är berggrundens värmeledningsförmåga, vilket kan variera mellan olika bergarter. Nästintill hela Sverige täcks av det gamla urberget som har väldigt bra värmeledningsförmåga. Men i vissa delar av landet förekommer yngre sedimentära bergarter som inte har förmågan att leda värme lika bra. Exempel på områden där dessa förekommer är runt rullstensåsar.

För att det ska vara möjligt att utvinna samma mängd värmeenergi som från urberget, så behöver man i dessa områden borra ännu djupare. Därmed kan även berggrundens förmåga att leda värmen påverka totalkostnaden.

Vänd dig till oss för bergvärme i Stockholm

Överväger du att installera bergvärme och önskar personlig rådgivning gällande vilken bergvärmepump som kan vara det bästa alternativet för dig? Vill du veta mer om vad vi på Vi Värmer kan göra för dig vid installation av din nya bergvärmepump – eller vid service av din befintliga värmepump i Stockholm?

Tveka inte att kontakta oss. Vi ger dig svar på dina frågor och berättar gärna mer om vår verksamhet.

Det är oss du ska vända dig till när nu vill ha en skräddarsydd lösning och den bästa servicen. Varmt välkommen!

Kontakta oss för service

Vill du få en offert på nyinstallation av värmepump eller utbyte av värmepump? Klicka här.

Namn
Email
Telefon
Adress
Postnummer
Ort
Vilken kommun bor du i?


Vad vill du ha hjälp med?


Berätta gärna mer

Därför ska du välja Vi Värmer

När du samarbetar med oss vill vi att du skall känna att vi är professionella, lösningsorienterade och att vi alltid arbetar med ett starkt engagemang.

  • Professionella och lösningsorienterade
  • Engagerade
  • Professionella och lösningsorienterade
  • Engagerade
Det här säger kunden
Vi installerade ny bergvärme och allt från själva försäljningen till montering och borrning gick smidigt. Det råkade bli en miss med borrfirman som gjorde att det blev försenat men endast några dagar, som sagt, dom löser alla problem snabbt och smidigt! - Ludwig på Reco.se.