Vanliga fel på bergvärme

Bergvärme är ett mycket säkert och miljövänligt energisystem. Installationen är relativt dyr men kostnaden får man så småningom tillbaka genom de låga driftkostnaderna.

Även om man sällan får problem med sin bergvärmeanläggning så händer det. I de allra flesta fall är felet snabbt avhjälpt genom service och utan att det blir alltför dyrt. Här tittar vi närmare på fyra vanliga fel som kan drabba bergvärmesystemet.

Fyra vanliga fel på bergvärme

  • Eftersatt underhåll och service
  • Dålig cirkulationspump
  • Trasigt expansionskärl
  • Trasig varmvattenberedare

1. Eftersatt underhåll och service

Om bergvärmepumpen ser ut att fungera bra men det ändå inte blir riktigt varmt i elementen eller i duschen kan det vara dags att göra en service på anläggningen. En bergvärmepump behöver servas regelbundet för att fungera optimalt.

Service kan göras för att byta ut slitna delar och för att se till att styrningen av anläggning är korrekt. En modern bergvärmepump gör det mesta automatiskt, men då och då ska man stämma av hur den fungerar och eventuellt justera inställningar. Är någon del sliten kan servicepersonalen upptäcka det i tid och göra ett byte innan delen går helt sönder och orsakar större kostnader.

2. Dålig cirkulationspump

Om man får bra med varmvatten i kranen samtidigt som det är kallt inomhus kan det vara dags att se över cirkulationspumpen. Cirkulationspumpen ser till att varmt vatten går ut i huset i den takt det behövs för att hålla värmen inomhus. Är pumpen gammal och trött kommer inte vattnet cirkulera som det ska och det blir därför kallt.

Varmvattnet är kopplat till en separat pump. Därför kan man ha bra varmvatten men dålig elementvärme när cirkulationspumpen är sliten. Om man tror att detta är felet ska man boka service på cirkulationspumpen.

3. Trasigt expansionskärl

Varmt vatten har större volym än kallt vatten. Ett expansionskärl låter vattnet expandera när det blir varmare utan att trycket i värmesystemet förändras. Har man inte ett expansionskärl kan ledningar skadas när kallt vatten värms upp.

Om du har dålig värme i elementen kan det bero på att expansionskärlet är dåligt. Ett vanligt tecken på att expansionskärlet inte fungerar som det ska är att man behöver fylla på mer vatten i värmesystemet samtidigt som det inte blir riktigt varmt.

Misstänker man att man har ett trasigt kärl ska man kontakta en vvs-tekniker för att byta expansionskärl. Har man tur är det bara lågt tryck i expansionskärlet och då räcker det att fylla på luft i expansionskärlet.

4. Trasig varmvattenberedare

Har man bra med värme i elementen medan vattnet i kranen inte blir riktigt varmt kan det vara problem med varmvattenberedaren. Det kan också vara problem med läckage. Testa att stänga av alla kranar hemma och titta på vattenmätaren. Går den fortfarande kan det vara just läckage. Då bör man kontakta en rörmokare snarast.

I annat fall kan det vara värmaren i varmvattenberedaren som är igenkalkad, en trasig termostat, dålig isolering eller att varmvattenberedaren är för liten för husets behov. Hur man går vidare beror lite på om varmvattenberedaren står fri eller är inbyggd i bergvärmepumpens anläggning. Det lättaste är att kontakta en rörmokare eller någon expert på värmesystem för att få rätt hjälp och reda ut vad som är fel. Självklart kan man få denna hjälp genom Vi Värmer Sverige!

Vilket underhåll krävs för bergvärme?

Det finns en del underhåll som man kan göra själv på sin bergvärmeanläggning. Man kan kontrollera att det finns tillräckligt med köldbärarvätska i nivåkärlet, kontrollera varmvattenberedarens säkerhetsventil, samt rengöra filter och silar. Inne i huset ska man regelbundet lufta elementen för att undvika luftfickor som stoppar cirkulationen.

Hur ofta ska man byta bergvärme?

Man kan räkna med att en bergvärmepump håller i åtminstone 15-20 år. Livslängden beror lite på storleken, modellen och hur anläggningen sköts.

Måste man stänga av cirkulationspumpen när man luftar element?

Nej, tvärtom ska man låta hela systemet vara igång när du luftar elementen. Det gör att trycket hålls uppe och att eventuellt luft som står i luftfickor trycks ut.

I vilken ordning ska man lufta element?

Det spelar ingen roll i vilken ordning elementen luftas. När man har luftat klart kan man behöva fylla på lite vatten i värmesystemet.

Hur kontrollerar man nivå-/expansionskärl?

Kontrollen av nivå-/expansionskärlet varierar mellan olika modeller på bergvärmepumpar. Hittar man inte rätt i instruktionsboken kan man kontakta oss på Vi Värmer Sverige så hjälper vi dig.

Hur kontrollerar man varmvattenberedarens säkerhetsventil?

Vrid ventilen och se till att det rinner ut vatten. Akta fingrarna, vattnet kan vara mycket varmt. Stäng ventilen och upprepa några gånger för att motionera ventilen.

Hur rengör man partikelfilter?

Man rengör ett partikelfilter genom att stänga av bergvärmepumpen och vattnet. Ta loss täcklocket och låsringen och spola rent filtret noga. Sätt tillbaka alla delarna och vrid fast täcklocket ordentligt. Släpp försiktigt på vattnet igen och kontrollera att allt håller tätt. Till sist sätter man åter igång pumpen.

Kontakta oss när du behöver service eller byta ut din bergvärmepump!

Vi är ett ledande installations- och serviceföretag i Stockholm, inte bara för att vi är bra på det vi gör, utan även för att vi alltid vill bli bättre. Det gäller såväl vår kundkontakt som utvecklingen av de tekniker och produkter vi använder oss av. Ibland blir det fel, men i slutändan blir det nästan alltid rätt.