Vi Värmer Sverige förvärvar IQS Energikomfort

Vi Värmer Sverigekoncernen förstärker sin närvaro i norra Stockholm genom att förvärva bolaget IQS Energikomfort.

Vi Värmer Sveriges VD Michael Bergdahl och SENS VD Göran Beronius.

Vi Värmer Sverige har träffat ett avtal med SENS angående överlåtelse av IQS Energikomfort, med tillträde den första oktober. Energikomfort har sitt säte i Arninge och erbjuder kompletta lösningar för uppvärmning och kyla på på privatkundsmarknaden. Sedan 1996 har verksamheten drivits som ett IVT center och är idag en av Sveriges största IVT-återförsäljare – med fler än 10 000 värmepumpsinstallationer.

”Det är med stor glädje som vi kan meddela att privatkundsverksamheten nu hamnar i en koncern som sätter fokus på just deras områden. Samtidigt frigör affären både tid och resurser för en än mer offensiv satsning på våra kärnområden” säger SENS VD Göran Beronius.

Vi Värmer Sveriges VD Michael Bergdahl: ”Vi ser fram emot att få fortsätta utveckla Energikomfort, som är ett välrenommerat och starkt varumärke i norra Stockholm. Genom att arbeta vidare med SENS kring borrning förstärker vi också det samarbete vi tidigare haft och som fungerat mycket bra”