FAQ / Fel & Felkoder / Överhettningsskyddet har löst ut på värmepumpen, vad gör jag?

Överhettningsskyddet har löst ut på värmepumpen, vad gör jag?

Överhettningsskyddet har löst ut, vad gör jag? Överhettningsskyddet har en tydlig uppgift och denna ligger i det naturliga: det ska skydda dig från att exempelvis bränna dig på hett vatten. Således: om överhettningsskyddet löser ut så finns det all anledning att vara försiktig.

Rådet är att du kollar lite försiktig så att ingenting är hett och att du kan riskerar att göra dig illa. Återställ sedan larmet och starta pumpen igen.

Om överhettningsskyddet skulle lösa ut ännu en gång – och ännu en gång efter det – så handlar det ofta om att värmesystemet inte fungerar som det ska. Det kan i sin tur handla om att ett filter är igensatt, att det finns luft i systemet eller om att en cirkulationspump kan ha slutat fungera.

Kontrollera trycket och prova att lufta elementen

Prova att rengör filtret från smuts – det är ett annat sätt att lösa problemet. Något av dessa alternativ brukar normalt fungera, men ibland så kan det handla om allvarligare saker. Om du känner dig osäker så är det läge att ringa efter en servicetekniker och få saken grundligt utredd och kontrollerad.

Överhettningsskyddet fyller en viktig funktion och ett larm från denna del av pumpen ska inte ignoreras, även om lösningen – sett till ovan – kan vara relativt enkel.