FAQ / Fel & Felkoder / Min värmepump larmar för fasföljdsfel, vad gör jag?

Min värmepump larmar för fasföljdsfel, vad gör jag?

Fasföljdsfel är sällan fel på värmepumpen utan brukar ha med elektriciteten utanför att göra, då värmepumpen går på trefas är det viktigt att faserna sitter i rätt följd. Har du haft elavbrott eller elektriker som arbetat i huset så kan en fas fallit bort eller bytt plats, då kan detta larm uppstå.

Skulle detta ske så är det läge att få saken kontrollerad av en sakkunnig, vilket primärt innebär att du ringer en servicetekniker eller att du kontaktar återförsäljaren av värmepumpen. Kontakta oss.

Du kan även kontakta exempelvis den leverantör av värmepump du har – NIBE, exempelvis har en chatt där man kan ställa frågor och få rådgivning online. Du kan även kontakta en behörig elektriker.

Att ha en värmepump är sällan en resa utan några hinder längs vägen

Långt ifrån alla värmepumpar går smärtfritt dag ut och dag in. Att det larmar är vanligt och lyckligtvis så går det mesta att lösa med relativt enkla medel – och till låga kostnader. Service är en väsentlig del av detta.

Följer du rekommendationerna för service så slipper du de stora problemen – och de höga kostnaderna. Det handlar om en investering. Ett fasföljdsfel och ett larm för detta bör tas på allvar och problemet måste åtgärdas. Men, det ska också ske av sakkunnig – både sett till säkerhet och sett till framtida drift.