FAQ / Underhåll / Kan jag fylla på sprit i värmepumpen själv?

Kan jag fylla på sprit i värmepumpen själv?

På många värmepumpar – i synnerhet för bergvärme – så finns det ett vitt kärl av plast som fungerar som en expansionsvolym för vattnet som finns nere i borrhålet. Det är viktigt att med jämna mellanrum kontrollera detta och fastställa att det syns en vätskenivå i kärlet.

Det gör du genom att lysa med en ficklampa från baksidan av plastkärlet varpå du sedan knackar på detsamma – försiktigt – och ser om det rör på sig. Om du skulle se att det är en låg nivå så är det dags att fylla på.

Vilket ger oss frågan: kan jag fylla på sprit själv?

Detta är en typisk fråga som många ställer sig. OM du har ett plastkärl så kan du absolut fylla på sprit själv. Viktigt är bara att:

  • 1. Du vet vad du har för sprit i borrhålet (i de äldsta borrhålen från 80- och tidigt 90-tal finns ibland glykol, annars etanol).
  • 2. Att du blandar sprit och vatten (ca 30/70) i förväg så att det inte skiktar sig i systemet.

Inom loppet av det serviceavtal du har så är detta något som brukar inkluderas och om så ej är fallet så råder vi dig att kontakta en installatör för uppgiften. Vi skulle faktiskt gå så långt som att du även bör låta en servicefirma kontrollera nivån och ge dig korrekt information och rådgivning kring hur du ska agera. Kontakta oss.

En värmepump kostar pengar och även om de modeller som idag finns på marknaden är att anse som både lättskötta och driftsäkra så finns det detaljer som lekmän bör hålla sig borta från. Detta är en sådan sak och att anlita professionell hjälp är en ren investering i sammanhanget. Din värmepump mår bra av service och du bör se till att sådan sker på givna datum och med regelbundna intervaller.