FAQ / Inför köp / Kan jag få ROT avdrag vid köp av ny värmepump?

Kan jag få ROT avdrag vid köp av ny värmepump?

Äger du som privatperson ett hus, fritidshus eller en bostadsrätt har du sedan den 13 maj 2009 möjlighet att göra avdrag för ROT vid nyinstallation av värmepump.

ROT avdraget ger dig möjlighet att dra av 30 % av arbetskostnaden, dock max 50 000 kr/ägare och år. Kom ihåg att ROT-avdraget är sammanfogat med avdraget för hushållsnära tjänster.

Schablon för arbetskostnad

För att göra det enklare att beräkna arbetskostnaden, samt att göra det enkelt för dig som kund träffade Svenska kyl och värmepumpsföreningen och Skatteverket under våren 2009 en överenskommelse om schablonberäkning.

Tillsammans med sina medlemsföretag beräknade SKVP att arbetskostnaden för totalentreprenad kan sättas till 35 % av den totala entreprenadkostnaden för vätska-vattenvärnepumpar (berg-, jord-, sjö och grundvattenvärmepumpar) och 30 % för luftvärmepumpar (luft-vatten, luft-luft och frånluft)

När schablonen används så är det 10,5 % av totala beloppet som högst får dras av vid vätska-vatteninstallationer och 9% för luftvärmepumpinstallationer. Observera att schablonen ej gäller vid utbyte.

Här gäller INTE ROT-avdraget

•    Om kunden har fått försäkringsersättning för ROT-arbete så kan inte avdrag göras. Endast om det klart framgår att försäkringsersättningen avser material kan kunden få avdrag för arbetet.
•    Vid förläggning av sjö- och markvärme är endast det arbete som utförs på kundens tomt avdragsgillt.
•    ROT-avdraget kan inte kombineras med andra bidrag.
•    Gäller ej vid nybyggnation eller om huset är nyare än 5 år.
•    ROT-avdrag gäller ej för service* på maskiner och inventarier.
•    ROT-avdraget gäller endast för arbetskostnad relaterat till arbete på kundens fastighet. Gäller ej för förberedande arbete och resekostnader.
•    ROT-avdraget gäller inte för maskinkostnad.

*Enligt dom i mål nr 2001-15 i Förvaltningsrätten i Linköping samt tillhörande överklagan till Kammarrätten i Jönköping i mål nr 1454-16 är reparation av värmepump att anse vara ROT-avdragsgrundande. Service är dock ej ROT-avdragsgrundande.