FAQ / Underhåll / Hur sänker jag trycket i mitt värmesystem?

Hur sänker jag trycket i mitt värmesystem?

Hur sänker jag trycket i mitt värmesystem? För att få ut värme till hela bostaden så krävs det rätt tryck i värmesystemet och detta tryck ska i en villa ligga på som minst 0.5 bar. Skulle du se att trycket börjar stiga så är det läge att börja hålla koll. Detta bör definitivt ske om trycket ligger närmare 2 Bar.

Detta kan kräva att du sänker trycket. Det bör i sin tur ske professionellt och av en sakkunnig. Anledningen till att trycket kan vara för högt kan bero på att det finns fel i expansionskärlet och detta bör i så fall dels kontrolleras av en servicetekniker och dels också åtgärdas av densamme om ett problem av något slag de facto skulle upptäckas. Om trycket blir för högt så ska en säkerhetsventil lösas ut, men det är inte säkert att detta sker – även en sådan kan vara trasig.

Därför rekommenderas en mer saklig kontroll, utförd av en fackman i form av exempelvis en servicetekniker. Problemet är långt ifrån ovanligt och även det motsatta – att man har för lågt tryck i värmesystemet – är vanligt förekommande. Vi anser att man som lekman bör använda sig av sakkunniga personer och deras expertis i samband med att något problem upptäcks. Kontakta oss.

Rekommendationen är att man ser till att ge värmepumpen regelbunden service. Har du en äldre modell så är det rekommenderat att du ser till att den servas årligen. Det ger dig en säkrare drift, utan några obehagliga kostnader längs vägen. Att sänka trycket i värmesystemet ingår definitivt i den lista som bockas av i samband med en service.