FAQ / Inför köp / Försäkring av Värmepump

Försäkring av Värmepump

Försäkring av värmepump – behövs en sådan? Ja, du kommer att behöva en försäkring av din värmepump. Det finns inga garantier på att den kommer att rulla på fläckfritt. Ju äldre pumpen i fråga blir – desto mer troligt är det att den kommer att gå sönder och behöva repareras. Därför är en försäkring nödvändig.

Många tänker sig att den vanliga villaförsäkringen kommer att täcka alla kostnader i händelse av skada, men riktigt så enkelt är det inte. Du kan definitivt behöva ett tillägg.

Tips på försäkring

Ett sådan som rekommenderas är Arctic Protector som erbjuder ett extra skydd om din hemförsäkring inte skulle inkludera skador på din värmepump. Arctic Protector erbjuder en speciell värmepumpförsäkring som täcker exempelvis självrisken som ditt ordinarie försäkringsbolag vill ha.

Utöver detta så täcker försäkringen även det åldersavdrag som försäkringsbolag använder sig av – vilket innebär att du konkret frå mindre i ersättning ju äldre din värmepump är.

Arctic samarbetar dessutom med de flesta stora värmepumpsaktörer, om värmepumpen är registrerad som den ska så bjuder de på försäkringen gratis i sex år.

Skulle din värmepump – i försäkringsbolagets ögon – vara värdelös och avskriven: du får ingen ersättning överhuvudtaget – så kliver denna försäkring in och täcker 100 % av skadan.

Detta ger dig en trygghet. Som sagt: en värmepump handlar om en stor investering och att lösa en extra försäkring kan visa sig vara ditt klokaste val. Artic Protector rekommenderas!