FAQ / Fel & Felkoder / Vanliga felkoder på din Nibe värmepump

Vanliga felkoder på din Nibe värmepump

Din värmepump är inte bara fantastisk för att den på ett förträffligt sätt kan värma upp ditt hem. Om den mot förmodan skulle börja strula varnar den i regel och berättar också vad som är fel. Här följer några vanliga felkoder från din Nibe-pump.

NIBE felkod A-01

Larmindikering A-01 är ett filterlarm och är en påminnelse att rengöra eller byta filter i din frånluftsvärmepump eller om du har en FLM-enhet kopplat till din bergvärmepump.

Skaka/dammsug filtret rent.

Detta larm är tidsinställt från fabrik och dyker upp var tredje månad även om du precis rengjort filtret. Du kan själv ändra intervall för filterlarm mellan 1-12 månader i menyn ”övriga inställningar”.

Nibe Högtryckslarm (HP-larm)

Ett HP-larm sker oftast till följd av dåligt flöde i värmesystemet på en bergvärmepump eller dåligt flöde i en luft/vattenvärmepump. Du kan själv kontrollera att:

  1. Termostater på golvvärmeslingor och radiatorer är öppna och inte stryper flödet.
  2. Att värmesystemet är avluftat.
  3. Att rätt värmekurva är inställd.
  4. Att cirkulationspumpen fungerar.
  5. Att stopptemperaturen på varmvattnet är rätt.
  6. Om smutsfiltret på värmesystemet är igensatt (rekommenderas att kontrolleras av behörig VVS-montör).
  7. Om inget av ovanstående hjälper, kontakta oss på 08-708 75 00 eller service@vivarmer.se

Nibe Låtryckslarm (LP-larm)

Ett LP-larm på en bergvärmepump är ofta till följd av dålig cirkulation i köldbärarkretsen, för liten mängd köldmedium eller för lågt ventilationsflöde. Du kan själv kontrollera ditt nivåkärl (ska vara fyllt till ca 2/3) eller tryckkärl (bör ligga på över 0,5 bar). Du kan också kontrollera att köldbärarpumpen går. Hjälper inget av dessa åtgärder kontakta ombud.

Ett LP-larm på en luft/vattenvärmepump beror ofta på för låg mängd köldmedium. Du kan själv kontrollera att förångaren är fri från ex löv, snö eller is.

Ett LP-larm på en frånluftsvärmepump beror ofta på för lågt ventilationsflöde eller för låg köldmediemängd. Du kan själv kontrollera att luftfilter och ventilationsdon inte är igensatta. Du kan även kontrollera att frånluftsfläkten snurrar som den ska.

Hjälper ingen av ovanstående åtgärder, ring 08- 708 75 00 eller maila service@vivarmer.se

Nibe Motorskyddslarm (MS-larm)

Ett MS-larm beror på att motorskyddet har löst ut. Du kan själv kontrollera att alla säkringar är hela och starta om pumpen.

Om larmet inte försvinner eller återkommer efter omstart, ring oss på 08-708 75 00 eller maila service@vivarmer.se.

Läs mer om nibe frånluftsvärmepumpar här!