FAQ / Felkoder / Vanliga felkoder på din Nibe-pump

Vanliga felkoder på din Nibe-pump

Din värmepump är inte bara fantastisk för att den på ett förträffligt sätt kan värma upp ditt hem. Om den mot förmodan skulle börja strula varnar den i regel och berättar också vad som är fel. Här följer några vanliga felkoder från din Nibe-pump.

NIBE felkod A-01

Larmindikering A-01 är ett filterlarm och är en påminnelse att rengöra eller byta filter i din frånluftvärmepump eller om du har en FLM-enhet kopplat till din bergvärmepump.

Skaka/dammsug filtret rent.

NIBE felkod A-03

Larmindikering A-03 är ett larm som innebär att högtryckspressostaten (HP-Larm) eller lågtryckspressostaten (LP-Larm) har löst ut.

 1. Kontrollera att luftfiltret och ventilationsdonen ej är igensatta
 2. Lyssna att frånluftfläkten snurrar
 3. Kontrollera att termostater på radiatorer/golvslingor är öppna
 4. Kontrollera att ditt värmesystem är ordentligt avluftat
 5. Kontrollera att rätt värmekurva är vald
 6. Kontrollera att cirkulationspumpen går
 7. Kontrollera att varmvattnets stopptemperatur ej är ställd för högt
 8. Igensatt smutsfilter på värmesystemet är en möjlig felorsak och bör i så fall kontrolleras av behörig VVS-installatör
 9. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud

NIBE felkod A-011

Larmindikering A-011 eller A-11 innebär att det finns ett Larm A-03 samtidigt som ett filterlarm A-01.

 1. Läs om larm A-01
 2. Läs om larm A-03
 3. Starta om produkten
 4. Hjälper inget av ovanstående så kontakta din installatör eller ett NIBE auktoriserat serviceombud