FAQ / Fel & Felkoder / Det kommer vatten under värmepumpen, vad kan det bero på?

Det kommer vatten under värmepumpen, vad kan det bero på?

Det kommer vatten under värmepumpen, vad kan det bero på? Har du en utedel till din värmepump och upplever att det kommer vatten från denna så är detta helt naturligt. Vattnet kommer som en effekt av kondens.

I och med att värmepumpen hämtar värme från den kalla luften och omvandlar denna. I samband med att detta sker så kyls luften ner ytterligare i utedelen av värmepumpen och detta skapar i sin tur kondens. Vattnet som bildas rinner ned från värmepumpen och detta är helt naturligt.

I samband med kyla så finns en avfrostningsfunktion som gör att is – som obönhörligt bildas – smälter och det vattnet leds sedan bort från pumpen. Det kan handla om så mycket som 20 liter på ett dygn, vilket ger en fingervisning om att det inte finns någon anledning till oro.

Om det handlar om vatten som rinner från en värmepump inomhus – exempelvis en bergvärmepump – så kan det handla om att en säkerhetsventil inte fungerar och det bör man kolla upp.

Vanligt är att det handlar om vatten från spillröret och i så fall är det naturligt då det kommer som en följd av att vatten i varmvattenberedaren värms upp. Men, rådet är – vid osäkerhet – att kontakta en servicetekniker för vidare rådgivning.