Övriga tjänster

Brunnsborrning

Geoenergi till den enskilda villan känner vi bäst till som bergvärme. Bergvärmen ger en värmefaktor på 3-4, dvs en del el för att driva anläggningen ger 3-4 delar tillbaka och energibesparingen är ca 70 procent. Ibland mer. Återbetalningen på investeringen är mellan 4-6 år. Eftersom livslängden på borrhålet är evigt, dess slang ca 100 år och värmepumpen ca 20 år blir den ackumulerade besparingen mycket stor. Bergvärmen ersätter samtliga befintliga uppvärmningsformer, vilket betyder en stor reduktion av miljöförstörande utsläpp. En villa med bergvärme värderas av husköpare som mest attraktiv vid köp.

Grundvattenborrning

Har du en borrad brunn med bra vattenflöde av grundvatten kan den också bli din nya värmekälla. En pump pumpar vatten till värmeväxlaren i värmepumpen som producerar radiatorvärme och varmvatten. Du kan också välja att borra en helt ny brunn för grundvattenvärme. Förutom trygg värme till mycket låg driftskostnad har du även möjligheten att få vatten för gräsmattorna och kan minska din vattenförbrukning. Ingreppen i din trädgård blir små. Besparingen är normalt större än med bergvärme, dock har få den vattenvolymen.

Radonmätning

Radon varken syns, luktar eller smakar. Radon märks inte. Men det kan vara skadligt. Mellan 400 och 500 personer får lungcancer av radon varje år i Sverige. Radon är en gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium bryts ner. Radongasen sönderfaller i sin tur i radondöttrar. Radondöttrarna ger ifrån sig strålning som kan vara farlig för hälsan. Radondöttrarna fastnar i damm som vi andas in. Man kan mäta hur mycket radongas som finns i luften inomhus. Radon kan finnas i marken, byggmaterialet och i vattnet. Lämpligast är att mäta radon under uppvärmningssäsong och under minst två månader. Men man kan även mäta under resterande året och under ett par dagar. Då får man ett rådgivande resultat som ofta används i samband med försäljning av småhus. Har man radon kan man ofta få bidrag upp till 15 000 kr i bidrag för radonsanering.

Vattenbrunn


Har du inte tillgång till kommunalt vatten är en modern djupborrad brunn den bästa vattenkällan. I en sådan brunn är vattnet opåverkat av föroreningar som följer nederbörd, gödningsmedel, industriella biprodukter o.d. Med modern borrutrustning tar det bara några timmar att borra en brunn som kan leverera vatten i många årtionden framöver. Bergborrad vattenbrunn Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är väl inte konstigt att vi alla önskar oss ett rent och välsmakande vatten till vardags. För dem som inte får sitt vatten genom kommunens försorg finns egentligen ett enda alternativ: att anlägga en egen vattenbrunn. Borrad vattenbrunn är idag den modernaste och ur miljösynpunkt den säkraste vattenkällan. Brunnen borras med foderrör genom jordlagren och ner i fast berg. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd. Borrningen fortsätter ner i berget till vattenförande djup. Medeldjup för en dricksvattenbrunn är ca 65 meter. Med modern borrutrustning tar det bara några timmar att borra en brunn som kan leverera vatten i många årtionden framöver. När brunnen är färdigborrad dimensioneras pumputrustningen. Brunnens djup och tillrinning påverkar valet av utrustning. Här är det viktigt att välja typgodkända material.