Kyla

Datorkyla

I datorhallar och serverrum ställs höga krav på rätt temperatur och fuktighet. Serverparken alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen skall fungera tillfredställande under lång tid. På marknaden finns i dag ett stort produkturval för att kyla de flesta datorrum kostnadseffektivt. Hur får ni bäst verkningsgrad och högst driftsäkerhet till rimlig kostnad? Som har tillräcklig kapacitet för en expansion av driften? Redundans? Vilken typ av larm är bäst för att undvika en kritisk situation? Hur skapas en lösning som ger bäst totalekonomi över tiden? Grön IT? Kan ni utnyttja överskottsvärmen som serverrummet producerar för fastigheten i övrigt? Det finns ett stort antal frågor. Vi löser klimatlösningen för det enskilda serverrummet från små till stora datorrum.

Komfortkyla

För många är det svårt att sova eller svårt att arbeta om det är för varmt inne. Då kan luftkonditionering vara lösningen. Detta är en marknad som nu växer snabbt bland villahushåll även på våra breddgrader och skälen är nog för att man snabbt vänjer sig med luftkonditionering. Många har det på jobbet och nästan alla bilar som säljs nu har AC. Då vill man ha det hemma också. Vanligast är att man använder sin redan inköpta luftvärmepump eller bergvärmepump för att även kyla huset (frikyla). För den som inte har en värmepump eller vill ha sin komfortkyla via värmepumpen finns en rad alternativ att välja bland: luftkylda eller vattenkylda, i enhets- eller splitutförande, portabla eller stationära aggregat. Vad man än väljer handlar det om tusenlappar för att nå den eftersträvansvärda svalkan. Vill man ha en centralanläggning för en rejäl villa får man räkna med 100 000 kronor. Men mindre kostsamma alternativ för villaägaren kan vara fönsteraggregat eller portabelt. De billigaste aggregaten ligger kring 6 000 till 7 000 kronor. Då handlar det om punktinsatser för att kyla exempelvis ett sovrum. Frikyla genom bergvärme ca 15-20 000 kronor per aggregat.

Naturkyla

Har du, eller tänker du skaffa bergvärme kan du få kylan på köpet. I borrhålet är det tillräckligt kallt för komfortkyla. Normalt kan du få 20-40 W per borrad meter i fast berg. Någon driftkostnad blir det närmast inte. Den enda driftkostnad du har är en cirkulationspump och en liten fläktmotor. Den tekniska lösningen innebär att vätskan från slangpaketet i borrhålet cirkulerar via värmepumpen och ett separat minivattensystem till exempelvis ett fläktelement. Kylan från borrhålet kyler luften från fläktelementet och behaglig svalka sprids i rummet. Överskottsvärme återförs till borrhålet, vilket ökar hålets effekt på vintern. Du ställer in önskad temperatur med hjälp av kontrollpanelen på fläktelementet.