Stora fastigheter

Sänk fastighetens energikostnad med upp till 85 procent

Med en värmepump utnyttjar du solenergin som finns gratis utomhus, inomhus eller lagrad i berget utanför er fastighet. Både till uppvärmning och kylning. Och eftersom uppvärmning och kylning står för den absolut största delen av en fastighets energikostnad finns det stora pengar att spara. Bergvärme innebär faktiskt att upp till 85 procent av energibehovet för uppvärmning och kyla hämtas från berggrunden. Dessutom minskar miljöpåverkan och värdet på fastigheten ökar.

Vi värmer Sverige är regionens största installatör av bergvärme och inom service av värmepumpar. Det innebär att vi kan hantera stora projekt utan att involvera underleverantörer eller mellanhänder.
Genom att ha full kontroll på alla delar i projektet kan vi säkerställa att du får den kvalitet och effektivitet du kan förvänta dig av en värmepumpanläggning. Efter avslutad installation erbjuder vi möjlighet till övervakning och driftoptimering på distans och serviceavtal för ökad driftsäkerhet och lägsta driftskostnad.

Kostnadsfri förstudie

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och fastighetsägare en kostnadsfri förstudie som sedan blir en offert. Gör din intresseanmälan här eller kontakta oss på telefonnummer 08-708 75 00 för att boka en tid för ett platsbesök.

Gratis värme finns överallt, vi gör så att du kan ta vara på den

 
Värmepumpar kan hämta sin värme från en mängd olika energikällor. Vilken man väljer beror på vilka förutsättningar som finns för just den aktuella fastigheten och era önskemål.
 

Bergvärme

Idealisk vid ombyggnad eller övergång från uppvärmningssystem med fjärrvärme, el eller olja.
 • Fungerar i princip överallt
 • Tar liten yta i anspråk
 • Ger bra effekt även de kallaste dagarna
 • Driftsäker, kräver mycket lite underhåll
 • Möjlighet till frikyla
Längre ned under marken, finns det så kallade ytnära geotermiska skiktet, en värmekälla som håller i det närmaste konstant temperatur hela året. Värmepumpen hämtar upp lagrad solenergi via en kollektor i ett borrat hål i berget. Borrdjupet kan variera mellan 90 och 350 meter, beroende på vald värmepump och fastighetens placering. Denna typ av system kan användas för alla typer av byggnader, stora eller små, offentliga eller privata. Det kräver inte mycket plats och borrhålet kan borras på mycket liten yta.

Med bergvärmepumpar kan man hämta värmeenergin på flera olika sätt. Termen ”bergvärme” används för fyra olika värmekällor: berg, ytjord, grundvatten och sjö. Vilken som passar bäst där du bor beror på faktorer som byggnadens energibehov, nuvarande uppvärmningssystem och vilken slags mark fastigheten är byggd på.

Luft/vatten-värme

Tillvaratar energin i uteluften
 • Inga ingrepp på tomten
En luft/vatten-värmepump tillvaratar den energi som finns lagrad i utomhusluften. Det gör man genom att låta uteluften passera ett luftbatteri i utomhusdelen där energi överförs till värmepumpens lågtemperatursida.

Ytjordvärme

Kostnadseffektivt energiupptag.
 • Fungerar i princip överallt men kräver tillgång till erforderlig markyta
 • Driftsäker, kräver mycket lite underhåll
Under sommaren lagras solenergi i marken. Den absorberas antingen direkt som isolering eller som värme från regn och luft i det ytligaste jordlagret. Värmepumpen tar upp denna lagrade solenergi med hjälp av en nedgrävd kollektor. Kollektorn är en slang, fylld med frysskyddad vätska och nedgrävd på 80 – 100 cm djup. Slanglängden kan vara 250 till 400 meter beroende på vald värmepumpstorlek. Att använda denna energi för uppvärmning är en kostnadseffektiv metod. Högsta avkastning fås från mark med stort vatteninnehåll.

Grundvattenvärme

En användbar energikälla för byggnader som har god tillgång till grundvatten i närheten.
 • Ger bra effekt året runt då grundvatten normalt håller ca 12°C i syd och ca 3°C i norr
 • Möjlighet till frikyla
Grundvatten kan också användas som värmekälla, eftersom det håller mellan 3 och 12°C året om. Värmepumpen hämtar upp lagrad solenergi från grundvattnet. Normalt används en brunn för upptagning av vatten och en för återföring.

Sjövärme

Kostnadseffektiv installation för hus nära vatten.
 • Driftsäker, kräver mycket lite underhåll
 • Möjlighet till frikyla
Om huset är byggt nära ett vattendrag kan värme från vattnet tas upp med hjälp av en ytjordkollektor som förankras på sjöbottnen. Värmepumpen tillvaratar den solenergi som finns lagrad i vattnet, i sjön eller havet.